Latest Cryptocurrency Prices & Market Capitalizations

Currency Price Market Cap Volume 24H Change % (1H) Change % (24H) Change % (7D) 
Bitcoin
BTC
$ 7,340.51$ 125,220,475,501$ 4,188,970,000 0.01% -2.40% -13.68%
Ethereum
ETH
$ 564.80$ 56,313,693,775$ 1,810,550,000 -0.14% -5.98% -21.31%
Ripple
XRP
$ 0.61$ 23,802,183,970$ 199,189,000 -0.08% -2.22% -13.05%
Bitcoin Cash
BCH
$ 990.27$ 16,984,158,798$ 516,569,000 0.34% -3.82% -22.75%
EOS
EOS
$ 12.42$ 10,970,700,828$ 973,594,000 0.34% -1.85% -11.20%
Litecoin
LTC
$ 117.45$ 6,661,750,300$ 265,193,000 -0.22% -2.81% -15.65%
Stellar
XLM
$ 0.28$ 5,123,310,263$ 44,976,100 0.03% -4.80% -16.92%
Cardano
ADA
$ 0.19$ 5,008,487,778$ 64,123,800 0.15% -4.19% -24.46%
TRON
TRX
$ 0.07$ 4,603,544,706$ 327,990,000 0.38% -6.73% -9.65%
IOTA
MIOTA
$ 1.45$ 4,039,352,384$ 54,477,200 0.45% -4.10% -20.36%
CurrencyPriceMkt. CapVolume 24HChange % (1H)Change % (24H)Change % (7D)
Bitcoin   BTC$ 7,340.51$ 125,220,475,501$ 4,188,970,000 0.01% -2.40% -13.68%
Ethereum   ETH$ 564.80$ 56,313,693,775$ 1,810,550,000 -0.14% -5.98% -21.31%
Ripple   XRP$ 0.61$ 23,802,183,970$ 199,189,000 -0.08% -2.22% -13.05%
Bitcoin Cash   BCH$ 990.27$ 16,984,158,798$ 516,569,000 0.34% -3.82% -22.75%
EOS   EOS$ 12.42$ 10,970,700,828$ 973,594,000 0.34% -1.85% -11.20%
Litecoin   LTC$ 117.45$ 6,661,750,300$ 265,193,000 -0.22% -2.81% -15.65%
Stellar   XLM$ 0.28$ 5,123,310,263$ 44,976,100 0.03% -4.80% -16.92%
Cardano   ADA$ 0.19$ 5,008,487,778$ 64,123,800 0.15% -4.19% -24.46%
TRON   TRX$ 0.07$ 4,603,544,706$ 327,990,000 0.38% -6.73% -9.65%
IOTA   MIOTA$ 1.45$ 4,039,352,384$ 54,477,200 0.45% -4.10% -20.36%